name
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Khí CO2 cung cấp bằng xe bồn

khi co2 cung cap bang xe bon support

GIỚI THIỆU

- Với khách hàng sử dụng lượng khí CO2 lỏng lớn, thường sử dụng những loại bồn chứa lớn (Bồn tĩnh) có kết cấu dàn hóa hơi và đầy đủ hệ thống sẵn có.

- Việc thực hiện cung cấp bằng hình thức này, chúng tôi cung cấp khí CO2 bằng xe bồn vận chuyển và bơm rót trực tiếp và hệ thống bồn sẵn có của khách hàng. Lượng cấp từ : 2 tấn – 25 tấn.

- Trên cơ sở các loại bồn chứa có thể tích lớn nhỏ khác nhau trên thị trường, chúng tôi thực hiện việc lắp đặt và kiểm tra thường xuyên hệ thống, (bảo dưỡng thay thế nếu có) trong thời gian hợp tác cùng khách hàng.

Thông số kỹ thuật và chất lượng

- Hiện nay trên thị trường có nhiều loại khí CO2 có chất lượng khác nhau và được sử dụng cho mục đích khác nhau do sản phẩm khí CO3 được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau, tạo nên chất lượng hoặc tính chất đặc trưng về mùi của sản phẩm cũng như chất lượng (độ thuần) của từng loại khí.

- Do đó để tư vân tốt nhất đến khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và giúp khách hàng sử dụng đúng loại CO2 mà khách hàng cần.

NỘI DUNG CO2 - 2.8 CO2 - 4.0
Chất lượng (%) ≥ 99,8 ≥ 99,99
Tạp chất (ppm) O2 ≤30 ≤10
H2O ≤20 ≤5
N2 ≤20 ≤20
THC ≤50 ≤10
CO ≤10 ≤1
Nhiệt độ : -78 °C (195 K-thăng hoa)
Tỷ trọng khí 1,98 kg/m3 ở 298 K : 1,6 g/cm 3 (rắn)
Trạng thái khí Lỏng
Chai chứa oxy khí Các loại bồn : từ 5m3 đến 25m3
Đơn vị tính Trọng lượng (kg)
Đặc tính Không màu, không mùi, gây ngạt thở
Dữ liệu MSDS UN 1013