name
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Van một chiều CG Serise Rego USA

Inline Check Valves CG Series Gas and Cryogenic Check Valves

inline check valves cg series gas and cryogenic check valves support

Bản vẽ

inline check valves cg series gas and cryogenic check valves 1

Thông số kỹ thuật

inline check valves cg series gas and cryogenic check valves 2

Vật liệ)

- Body (B and BL suffix) ........................................... ASTM B16 Brass

- Body (SS and SSL suffix) .................................. 203 Stainless Steel

- Spring ....................................................................... Stainless Steel

- Piston........................................................................ Stainless Steel

- O-Ring (soft seat option units only) .......................................... Viton

Áp dụng:

Van một chiều đường ống với tùy chọn chịu lạnh và khí thường, áp dụng cho các loại khi đặc biệt và khí chịu lạnh.

Đặc tính

- Hướng đi của khí được xác định bởi mũi tên trên thân.

- Cửa van rộng cho Lưu lượng lớn và độ chênh áp suất thấp

- Nhiệt đọ dao động trong khoảng

  1. -320° F đến +165° F cho nút bịt kim loại
  2. -20° F đến +165° F cho nút bịt mềm

- Mở van khi chên áp là 1 psig

- Cleaned for use in oxygen service per CGA G-4.

Nguồn gốc: USA, Sản xuất bởi Rego