name
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vỏ bình Taylor XL45,50,55- USA

vo binh chua nito long yds vo binh chua nito long yds 1 support

Thông số kỹ thuật

MODELXL45XL50XL55
Dimensions      
Đường kính 20inch (508) 20inch (508) 20inch (508)
Chiều cao 61 ½ in. (1562 mm) 64 5/8 in. (1641 mm) 69 7/8 in. (1764 mm)
Weight Empty (Nominal) 255 lb. (116 kg) 270 lb. (122 kg) 270 lb. (122 kg)
Capacity, Gross 180 liters 193 liters 210 liters
Capacity, Usable Liquid. 169 liters 181 liters 200 liters

Weight on Contents Max.

Based on DOT Rated Service Pressure

     
Oxygen 388 lb. (176 kg) 416 lb. (189 kg) 454 lb. (206 kg)
Nitrogen 273 lb. (124 kg) 293 lb. (133 kg) 319 lb. (145 kg)
Argon 471 lb. (214 kg) 505 lb. (229 kg) 551 lb. (250 kg)

Normal Evaporation Rate*

(% Capacity per Day)

     
Oxygen/Argon 1.2% 1.1% 1.1%
Nitrogen 1.9% 1.8% 1.7%

Gas Flow Rate @ NTP (STP**)

Oxygen, Nitrogen, Argon

350 cfh (9.2 cu.m/h) 350 cfh (9.2 cu.m/h) 350 cfh (9.2 cu.m/h)
Relief Valve Setting

230 psig

(16 bar/1586 kPa)

230 psig

(16 bar/1586 kPa)

230 psig

(16 bar/1586 kPa)

Inner Container Bursting Disc

380 psig

(26 bar/2620 kPa)

380 psig

(26 bar/2620 kPa)

380 psig

(26 bar/2620 kPa)

Dual Pressure Building/

Economizer Regulator***

     
Pressure Building Setting

125 psig

(8.6 bar/862 kPa)

125 psig

(8.6 bar/862 kPa)

125 psig

(8.6 bar/862 kPa)

Economizer Setting

145 psig

(10 bar/1000 kPa)

145 psig

(10 bar/1000 kPa)

145 psig

(10 bar/1000 kPa)

Design Specifications      
TC 4LM 4LM 4LM
DOT 4L 4L 4L

Gaseous Capacity

Based on DOT Rated Service Pressure

     
Oxygen 4688 cu. ft (123 cu.m) 5025 cu.ft (132 cu.m) 5484 cu.ft.(144 cu.m)
Nitrogen 3771 cu. ft (99 cu.m) 4043 cu. ft(106 cu.m) 4402 cu. ft(116 cu.m)
Argon 4558 cu. ft(120 cu. m) 4884 cu. ft(128 cu. m) 5331 cu. ft(140 cu.m)

Specifications are subject to change without notice

* Vented N.E.R. based on Usable Liquid Capacity

** Container pressure at or above factory Dual Pressure Building/Economizer Regulator setting

*** Regulator has a pressure delta of 20 psig (1.4 bar/138 kPa)

Ứng dụng

- Tại việt nam, Sản phẩm này được sử dụng để chứa các loại khí như : Oxy lỏng hoặc Ni tơ lỏng, hoặc Argon lỏng, Hoặc Khí CO2 lỏng.

- Vận chuyển và cung cấp đến các khách hàng, các đơn vị có nhu cầu sử dụng với lượng khí lớn.

- Áp suất làm việc : 1.4 Mpa

- Nhiệt độ làm việc : -1960C

- Môi chất : Khí Oxy / Nito / Ar lỏng

- Nhu cầu sử dụng theo công suất nhất định, có thể tùy chọn thêm bộ dàn hóa hơi bên ngoài bình và bộ van điều áp có thể áp dụng trường hợp nhu cầu sử dụng khí > 10m3 khí/giờ.

- Đường kính ngoài của bình : 508mm

- Chiều cao max : 1613 mm.

- PHUTAIVN cung cấp khung bảo vệ (Theo yêu cầu của khách hàng) và có gắn sẵn hên thống bánh xe di động, tạo nên tính cơ động hơn khi di chuyển loại bình này