Tổng hợp sản phẩm khí
Hotline 24/7 0973.309.488
0gio hang yeu thich 0
0 sản phẩm trong giỏ
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào

Tổng hợp sản phẩm khí

Tổng hợp sản phẩm Khí Y tế và dưỡng khí

Giới thiệu sản phẩm khí Y tế và dưỡng khí: Khí Oxy công nghiệp là khí tinh khiết, có nồng độ cao được sản xuất và đóng gói bởi bởi...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí CO2 công nghiệp

Giới thiệu sản phẩm khí CO2 dùng trong công nghiệp: Khí CO2 công nghiệp là khí tinh khiết, có độ tinh khiết cao được sản xuất, san chiết và...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí Ni tơ công nghiệp

Giới thiệu sản phẩm khí Ni tơ công nghiệp: Khí Ni tơ (N2) công nghiệp là khí tinh khiết, có độ tinh khiết cao được sản xuất, san chiết và đóng...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí Argon và khí hàn mix

Giới thiệu sản phẩm khí Argon và khí hàn Mix công nghiệp Khí Argon (Ar) công nghiệp là khí tinh khiết, có độ tinh khiết cao, khí hàn MIX là khí hỗn...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí chữa cháy cứu hỏa

Giới thiệu sản phẩm khí chữa cháy cứu hỏa Khí chữa cháy cứu hỏa là các loại khí có tính chất chung không quy trì sự cháy như : CO2, Ni tơ, Ar,...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí Hydro cacbon

Giới thiệu sản phẩm khí Hydro cacbon : Hiện nay chúng tôi cung ứng, thương mại và phân phối trên thị trường đa dạng về các loại khí như Khí...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí NH3 CO SO2 H2S HCL

Giới thiệu sản phẩm khí NH3, CO, SO2, H2S, HCL v.v… Hiện nay chúng tôi cung ứng, thương mại và phân phối trên thị trường đa dạng về các loại khí...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí Heli CF4 EO

Giới thiệu sản phẩm khí HELI, C2H4O, CF4, EO v.v… Hiện nay chúng tôi cung ứng, thương mại và phân phối trên thị trường đa dạng về các loại khí...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí hỗn hợp 2 loại khí

Giới thiệu sản phẩm khí hỗn hợp 2 loại khí Hiện nay chúng tôi cung cấp trên thị trường đa dạng về các loại khí hỗn hợp công nghiệp nhiều...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí hỗn hợp 3 loại khí

Giới thiệu sản phẩm khí hỗn hợp 3 loại khí Hiện nay chúng tôi cung cấp trên thị trường đa dạng về các loại khí hỗn hợp công nghiệp nhiều...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí mix 4 và 5 khí

Giới thiệu sản phẩm khí hỗn hợp 4&5 loại khí Hiện nay chúng tôi cung cấp trên thị trường đa dạng về các loại khí hỗn hợp công nghiệp nhiều...

Xem thêm
Tổng hợp sản phẩm khí hiệu chuẩn

Giới thiệu sản phẩm khí hiệu chuẩn, khí phân tích Hiện nay chúng tôi cung cấp trên thị trường đa dạng về các loại khí hỗn hợp công nghiệp...

Xem thêm
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat